Mijn visie

Mijn algemene visie is het ondersteunen van vrouwen in iedere fase van de overgang met als doel deze periode in het leven voor de vrouw prettiger te maken. Specifiek om de vrouw te helpen met haar overgangs-gerelateerde klachten, zodat ze deze klachten kan accepteren en de overgang leert te zien als een positieve nieuwe levensfase.

Doel is om de vrouw inzicht en overzicht te geven binnen deze levensfase, waardoor zij de regie over haar eigen leven weer in handen krijgt en houdt. Hierin staat voorop, dat iedere vrouw uniek is en beschikt over eigen autonomie.

Door de vrouw goed voor- en in te lichten, herkent zij haar klachten eerder en worden deze voor haar goed hanteerbaar door bruikbare, praktische tips mogelijk aangevuld met supplementen of hormoontherapie  van mij als Overgangsconsulente.

De vrouw voelt zich gehoord en erkend in haar klachten en is in staat haar eigen balans te bewaken en te bewaren. Tevens heeft het werk van mij als Overgangsconsulente een preventieve functie. Indien de vrouw tijdig en goed voorbereid is op de overgang als levensfase, kan zij al veel zelfstandig ondernemen om klachten te voorkomen/te verzachten.

Daarnaast heb ik als Overgangsconsulente een specifieke rol bij onder andere bedrijfsartsen en arbodiensten, met als doel ziekteverzuim onder deze doelgroep vrouwen te voorkomen of te verminderen.