Hart- en vaatziekte

Hart en vaatziektes komen bij vrouwen met verhoogde bloeddrukken tijdens de zwangerschap vaker voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat na de overgang 60% van de vrouwen een te hoog cholesterol ontwikkeld, 30% een te hoge bloeddruk heeft en 8% heeft in het bloed een te hoog glucose gehalte.

Health-check

In mijn Praktijk verricht ik Health-checks. Bij een Health-check worden persoonlijke risicofactoren voor hart-en vaatziekten in kaart gebracht. Tevens worden het cholesterol, het glucosegehalte in het bloed, de bloeddruk, de BMI berekend en de buikomvang gemeten. Tenslotte krijgt u aan de hand van deze bevindingen een persoonlijk advies met betrekking tot voeding en leefstijl.

Indien er afwijkende uitslagen zijn, dan wordt u doorverwezen naar de huisarts.

Botdichtheidsonderzoek

In mijn praktijk verricht ik ook een preventief botdichtheidsonderzoek. Eén op de drie vrouwen krijgt na de overgang te maken met botontkalking of osteoporose. Dit is een sluipende ziekte, die vaak pas na een breuk wordt opgemerkt. In Nederland hebben 800.000 mensen osteoporose.