Onderzoek heeft uitgewezen dat na de overgang 60% van de vrouwen een te hoog cholesterol ontwikkeld, 30% een te hoge bloeddruk heeft en 8% heeft in het bloed een te hoog glucose gehalte.

Een op de drie vrouwen krijgt na de overgang te maken met botontkalking of osteoporose. Dit is een sluipende ziekte, die vaak pas na een breuk wordt opgemerkt.

In Nederland hebben 800.000 mensen osteoporose.

In mijn Praktijk verricht ik health checks.

Daarbij worden persoonlijke risicofactoren voor hart-en vaatziekten in kaart gebracht.

Tevens worden uw cholesterol, glucosegehalte in het bloed, bloeddruk, BMI en buikomvang gemeten.

Tenslotte krijgt u aan de hand van deze bevindingen een persoonlijk advies met betrekking tot voeding en leefstijl.

Indien er afwijkende uitslagen zijn, dan wordt u doorverwezen naar de huisarts.

Tevens verricht ik in mijn Praktijk een preventief botdichtheidsonderzoek.

 

Maak eens een afspraak voor een preventief consult.

Gun uzelf deze afspraak.

 

 

Tijdens dit consult wordt eerst aan de hand van een vragenlijst uw persoonlijke risicofactoren voor botontkalking in kaart gebracht.

Dan volgt een meting met de Sonost 3000 Ultrasone hielbotmeter. Deze meting is veilig en pijnloos.

Tenslotte wordt aan de hand van de bevindingen een persoonlijk advies gegeven over de maatregelen, die getroffen kunnen worden om de botdichtheid goed te houden of te verbeteren.

Als de resultaten daartoe aanleiding geven wordt u geadviseerd de huisarts te consulteren.

Gun uzelf een afspraak.

 

Het aantal vrouwen van 50 jaar en ouder die meer dan 12 uur werken is de afgelopen 20 jaar verviervoudigd. (CBS 2011) en 45% van de werkzame vrouwen is tussen de 45 en 55 jaar oud (CBS 2011).

Onderzoek heeft uitgewezen dat een derde deel van werkverzuim bij gezonde vrouwen tussen de 45 en 60 jaar wordt veroorzaakt door overgangsklachten.

Dit is de uitkomst van een onderzoek wat gehouden werd onder 300 Nederlandse vrouwen, allen werkzaam in de zorg. (studie Drachten). De overgang betreft dus een grote groep vrouwen die participeren in het arbeidsproces.

Bedrijven en verenigingen kunnen mij vragen om workshops te organiseren op locatie.

Zo houden we samen vrouwen in het arbeidsproces.

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.