Janny Ledeboer-Noot

Na het behalen van mijn verpleegkundig diploma A,studeerde ik 2 jaar aan de Sociale Academie, tegenwoordig Hoge school Rotterdam en slaagde voor mijn kaderopleiding.

Ik had het geluk om snel manager van een verloskundige afdeling te worden en studeerde aan de Erasmus zorg academie voor mijn opleiding Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie.

Na vele jaren in wisselende functies o.a. personeelszaken, adjunct directeur en mijn laatste functie in een ziekenhuis was stafmedewerker, heb ik in juni 2000 de grote stap genomen om zelfstandige te worden.

De opleiding tot Overgangsconsulente was voor mij een aanvulling op de opleiding VO&G, deze opleiding vond ik niet voldoende en studeerde orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer in 2005.

Ook voor bedrijven en verenigingen wil ik graag voorlichting geven, in de vorm van een lezing, lunchbespreking, risicopreventie check op hart en bloedvaten of wat jullie maar willen.

Missie

Het is mijn missie als Overgangsconsulente om het onderwerp 'De Overgang' bespreekbaar te maken, zodat deze levensfase als zodanig maatschappelijk geaccepteerd wordt.

Ik maak dit mogelijk door mijn medische achtergrond en specifieke, gespecialiseerde opleiding, waardoor ik de betrokken vrouw en haar (werk)omgeving inzicht verschaft in het proces van de overgang.

Visie

Mijn algemene visie is het ondersteunen van vrouwen in iedere fase van de overgang met als doel deze periode in het leven voor de vrouw prettiger te maken.

Specifiek om de vrouw te helpen met haar overgangs-gerelateerde klachten.

Zodat ze deze klachten kan accepteren en de overgang leert te zien als een positieve nieuwe levensfase.

Doel is om de vrouw inzicht en overzicht te geven binnen deze levensfase, waardoor zij de regie over haar eigen leven weer in handen krijgt en houdt.

Hierin staat voorop, dat iedere vrouw uniek is en beschikt over eigen autonomie.

Door de vrouw goed voor- en in te lichten, herkent zij haar klachten eerder en worden deze voor haar goed hanteerbaar door bruikbare, praktische tips mogelijk aangevuld met supplementen of hormoontherapie  van mij als Overgangsconsulente.

De vrouw voelt zich gehoord en erkend in haar klachten en is in staat haar eigen balans te bewaken en te bewaren.

Tevens heeft het werk van mij als Overgangsconsulente een preventieve functie.

Indien de vrouw tijdig en goed voorbereid is op de overgang als levensfase, kan zij al veel zelfstandig ondernemen om klachten te voorkomen/te verzachten.

Daarnaast heb ik als Overgangsconsulente een specifieke rol bij o.a. bedrijfsartsen en arbodiensten, met als doel ziekteverzuim onder deze doelgroep vrouwen te voorkomen of te verminderen.

 

Blijf dus niet met uw klachten lopen en gun jezelf een afspraak.